Tham khảo giá nguyên liệu gỗ Phong vàng (Birch)

Tham khảo giá gỗ Phong vàng Birch :

Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 370mm dài 2500 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 340mm dài 2200 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 2000 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 380mm dài 2000 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 1900 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 320mm dài 2000 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 1900 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 32 x  rộng 80 - 310mm dài 1500 - 2500mm   giá :   9.072.000


Comments