Tham khảo giá nguyên liệu gỗ Phong vàng (Birch)

Tham khảo giá gỗ Phong vàng Birch :

Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 370mm dài 2500 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 340mm dài 2200 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 2000 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 380mm dài 2000 - 3000mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 1900 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 320mm dài 2000 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 26 x  rộng 100 - 360mm dài 1900 - 2500mm giá : 10.503.000
Gỗ Birch ABC dày 32 x  rộng 80 - 310mm dài 1500 - 2500mm   giá :   9.072.000

Gỗ ghép phong vàng là nguyên liệu thích hợp dùng sản xuất mặt hàng thớt gỗ xuất khẩu và nhiều mặt hàng đồ gỗ nội thất xuất khẩu khác.

Xem thêm gia công sồi (oak), óc chó (walnut), dẻ gai (beech), tần bì (ash), giá tỵ (teak), thích (maple) : http://www.vanmdfbinhduong.com/gia-cong-go

Comments