Liên kết với đơn vị sản xuất đồ gỗ nội thất, dụng cụ nhà bếp, đồ chơi gỗ...

Là đơn vị cung cấp gỗ nguyên liệu và ván ghép thanh chúng tôi vừa là nhà cung cấp vừa là cầu nối giúp các đơn vị cung ứng dịch vụ và sản phẩm bổ trợ ngành gỗ, giữa các đơn vị sản xuất có nhu cầu gia công lẫn nhau.

Quý khách là dơn vị sản xuất sản phẩm gỗ có nhu cầu tìm kiếm khách hàng vui lòng liên hệ cung cấp thông tin về "mặt hàng sản phẩm và dịch vụ gỗ mà quý khách hàng có thế mạnh". Dựa vào mối liên kết với nhiều đơn vị sản xuất gỗ bao gồm đơn vị sản xuất thớt gỗ, bàn ghế gỗ, cầu thang gỗ, đồ chơi gỗ, đơn vị thi công thiết kế công trình gỗ nội thất, trang trí gỗ...chúng tôi sẽ giới thiệu "đơn vị phù hợp với yêu cầu về mặt hàng quý khách có nhu cầu trong khả năng của chúng tôi".

Đơn vị sản xuất gỗ giới thiệu sản phẩm ---> Khách hàng có nhu cầu phù hợp ---> 2 bên liên hệ trực tiếp bàn bạc thảo luận
 

Comments