Đơn hàng ghép dài 3m, 2.7m, 2.5m Gỗ cao su, Tràm, Thông

Ghép gỗ làm lan can :

40 x 90 x 2700
40 x 90 x 3000
40 x 90 x 1200


Ghép gỗ công trình :

30 x 300 x 3000
30 x 300 x 2500
Comments