Cung cấp mặt bàn ghế, chân bàn ghế làm bàn ghế gỗ và chi tiết mặt tủ , hông hậu tủ, vai giường, dát phản làm giường tủ gỗ

mặt bàn gỗ, chân bàn gỗ, mặt ghế gỗ, chân ghế gỗ, mặt tủ, vai giường, dát phản giường

Mặt bàn gỗ, mặt ghế, chân bàn, khung bàn ghế, tựa lưng ghế…. là những chi tiết thông dụng dùng sản xuất bàn ghế gỗ các loại bao gồm bàn ghế trường học và các loại bàn ghế gia đình, văn phòng thiết kế đa dạng bao gồm bàn ghế sản xuất theo thiết kế trong nước và được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và theo thiết kế Châu Âu.

Mặt tủ, hông hậu tủ, nắp tủ, đáy tủ, hộc kệ tủ, vai giường, dát phản, đầu giường, cuối giường…  là những chi tiết dùng nhiều trong sản xuất các loại giường tủ gỗ.

Ván gỗ sử dụng dùng sản xuất bàn ghế, giường tủ bao gồm các loại gỗ tự nhiên và ván gỗ công nghiệp như mdf, okal, ván ghép.

Trong phạm vi bài viết này xin giới thiệu ván gỗ ghép là vật liệu gỗ có kích thước, chất lượng và kiểu ghép đa dạng phù hợp với nhiều kiểu dáng và hình dạng bàn ghế, giường tủ gỗ từ loại giá rẻ bình dân đến mặt hàng có chất lượng và giá cao.

Chi tiết Bàn ghế gỗ ghép
Hình ảnh minh họa :
Mặt bàn gỗ
Mặt bàn gỗ cao su
Chân bàn ghế gỗ thô ghép theo kích thước, chất lượng và kiểu ghép theo yêu cầu
Chân bàn ghế gỗ Beech
Chân bàn gỗ cao su (đắp đeo)
Chân bàn gỗ cao su

Bao gồm các chi tiết sau : Mặt bàn, mặt ghế, chân bàn, chân ghế...

Kích thước mặt bàn :
15,18 x 500 x 500
15,18 x 600 x 600
15,18 x 700 x 700
15,18 x 800 x 800
15,18 x 400 x 1200
15,18 x 450 x 1200
15,18 x 600 x 1200
40mm x 800mm x 1800mm
20mm x 762mm x 1525mm
20mm x 600mm x 100mm
20mm x 600mm x 600mm
20mm x 100mm x 100mm
18mm x 750mm x 750mm
18mm x 750mm x 1200mm
......

Kích thước mặt ghế :
15,18 x 280 x 280
15,18 x 360 x 360
15,18 x 380 x 380
20mm x 300mm x 350mm
20mm x 350mm x 350mm
.....

Kích thước chân bàn :
40mm x 120mm x 730mm
48mm x   48mm x 730mm
40mm x   90mm x 735mm
50mm x   50mm x 430mm
....

Kích thước chân ghế :
45mm   x   45mm x 740mm
55mm   x   55mm x 900mm
45mm   x   45mm x 740mm
45mm   x   45mm x 770mm
....


Chi tiết Giường tủ gỗ ghép
Hình Minh họa :
Dát phản giường gỗ ghép cao su
dát phản giường gỗ ghép cao su
Vai giường, đầu giường, cuối giường gỗ ghép óc chó
Vai giường, đầu giường, cuối giường gỗ ghép óc chó
Mặt tủ gỗ ghép
mặt tủ gỗ ghép óc chó
Hông hậu, tủ, ngăn kéo, nắp tủ, đáy tủ gỗ tự nhiên ghép thanh
Hông hậu, tủ, ngăn kéo, nắp tủ, đáy tủ gỗ tự nhiên ghép thanh

Kích thước ghép làm vai giường :30mm x 300mm x 2000mm
25mm x 200mm x 1900mm
25mm x 220mm x 1900mm
25mm x 250mm x 1900mm
25mm x 300mm x 1900mm

30mm x 200mm x 1900mm
30mm x 220mm x 1900mm
30mm x 250mm x 1900mm
30mm x 300mm x 1900mm

35mm x 200mm x 1900mm
35mm x 220mm x 1900mm
35mm x 250mm x 1900mm
35mm x 300mm x 1900mm

40mm x 200mm x 1900mm
40mm x 220mm x 1900mm
40mm x 250mm x 1900mm
40mm x 300mm x 1900mm

25mm x 200mm x 2000mm
25mm x 220mm x 2000mm
25mm x 250mm x 2000mm
25mm x 300mm x 2000mm

30mm x 200mm x 2000mm
30mm x 220mm x 2000mm
30mm x 250mm x 2000mm
30mm x 300mm x 2000mm

35mm x 200mm x 2000mm
35mm x 220mm x 2000mm
35mm x 250mm x 2000mm
35mm x 300mm x 2000mm

40mm x 200mm x 2000mm
40mm x 220mm x 2000mm
40mm x 250mm x 2000mm
40mm x 300mm x 2000mm

25mm x 200mm x 2100mm
25mm x 220mm x 2100mm
25mm x 250mm x 2100mm
25mm x 300mm x 2100mm

30mm x 200mm x 2100mm
30mm x 220mm x 2100mm
30mm x 250mm x 2100mm
30mm x 300mm x 2100mm

35mm x 200mm x 2100mm
35mm x 220mm x 2100mm
35mm x 250mm x 2100mm
35mm x 300mm x 2100mm

40mm x 200mm x 2100mm
40mm x 220mm x 2100mm
40mm x 250mm x 2100mm
40mm x 300mm x 2100mm

Kích thước ghép gỗ làm đầu giường, cuối giường :
50mm x 700mm x 1860mm
50mm x 400mm x 1860mm
50mm x 700mm x 1260mm
50mm x 400mm x 1260mm

Tổng hợp kích thước ván gỗ ghép chi tiết tủ gỗ :
28 x 45 x 699
45 x 76 x 699
28 x 45 x 1510
45 x 76 x 1510
28 x 45 x 1055
45 x 76 x1055
50 x 130 x 1168
50 x 130 x 965
15 x 500 x 1400
15 x 500 x 870
15 x 90 x 870
15 x 90 x 870
15 x 40 x 870
12 x 240 x 864

Kích thước gỗ ghép khác bao gồm :
Ghép gỗ làm cánh cửa  & khung cánh cửa :
40mm x 200mm x 2085mm
10mm x 824mm x 210mm
22mm x 664mm x 1705mm
20mm x 30mm x 1665mm
20mm x 30mm x 664
....
40mm x 180mm x 2225mm
40mm x 187mm x 1250mm
15mm x 90mm x 2225mm
15mm x 990mm x 1250mm
25mm x 95mm x 2225mm
25mm x 95mm x 1250mm

Ghép gỗ làm đố cửa, đố khung cửa :
30mm x 180mm x mét dài
35mm x 180mm x mét dài
40mm x 180mm x mét dài
45mm x 180mm x mét dài
60mm x 180mm x mét dài

30mm x 200mm x mét dài
35mm x 200mm x mét dài
40mm x 200mm x mét dài
45mm x 200mm x mét dài
60mm x 200mm x mét dài


Ghép gỗ làm mặt bậc cầu thang, chiếu nghỉ, song trụ, tay vịn cầu thang... :
20mm x 250mm x 900mm (mặt bậc cầu thang)
30mm x 250mm x 900mm (mặt bậc cầu thang)
20mm x 280mm x 910mm (mặt bậc cầu thang)
25mm x 270mm x 900mm (mặt bậc cầu thang)
36mm x 240mm x 3200mm (mặt bậc cầu thang)
30mm x 900mm x 1960mm (Chiếu nghỉ)
20mm x 1100mm x 1100mm (Chiếu nghỉ)

Ghép quy cách gỗ làm mặt bậc cầu thang :
25,30, 35, 40, 50, 60 x 220 x 800
25,30, 35, 40, 50, 60 x 240 x 800
25,30, 35, 40, 50, 60 x 250 x 800
25,30, 35, 40, 50, 60 x 280 x 800
25,30, 35, 40, 50, 60 x 300 x 800

25,30, 35, 40, 50, 60 x 220 x 900
25,30, 35, 40, 50, 60 x 240 x 900
25,30, 35, 40, 50, 60 x 250 x 900
25,30, 35, 40, 50, 60 x 280 x 900
25,30, 35, 40, 50, 60 x 300 x 900

25,30, 35, 40, 50, 60 x 220 x 1200
25,30, 35, 40, 50, 60 x 240 x 1200
25,30, 35, 40, 50, 60 x 250 x 1200
25,30, 35, 40, 50, 60 x 280 x 1200
25,30, 35, 40, 50, 60 x 300 x 1200

25,30, 35, 40, 50, 60 x 220 x 1400
25,30, 35, 40, 50, 60 x 240 x 1400
25,30, 35, 40, 50, 60 x 250 x 1400
25,30, 35, 40, 50, 60 x 280 x 1400
25,30, 35, 40, 50, 60 x 300 x 1400

Kích thước ghép lam gỗ :
50mm x 100mm x mét dài
50mm x 120mm x mét dài
50mm x 150mm x mét dài
50mm x 200mm x mét dài
50mm x 250mm x mét dài

60mm x 100mm x mét dài
60mm x 120mm x mét dài
60mm x 150mm x mét dài
60mm x 200mm x mét dài
60mm x 250mm x mét dài

70mm x 100mm x mét dài
70mm x 120mm x mét dài
70mm x 150mm x mét dài
70mm x 200mm x mét dài
70mm x 250mm x mét dài

Ghép gỗ dùng ốp tường, len tường :
12 x 90 x 900
12 x 130 x 808
12 x 195 x 1210

15 x 90 x 950
15 x 90 x 970
15 x 90 x 980
15 x 90 x 1000

15 x 90 x 1820
15 x 90 x 1850
15 x 90 x 2020

Quy cách kích thước ghép gỗ làm thớt :
20mm x 300mm x 300mm
20mm x 230mm x 335mm
20mm x 265mm x 385mm
40mm x 550mm x 550mm
15mm x 240mm x 350mm
18mm x 250mm x 250mm
18mm x 280mm x 280mm
18mm x 300mm x 300mm
15mm x 305mm x 805mm
15mm x 295mm x 775mm
15mm x 305mm x 240mm
15mm x 220mm x280mm
12mm x 160mm x275mm
15mm x 405mm x805mm
15mm x 62mm x405mm
12mm x 62mm x400mm
15mm x 305mm x690mm
15mm x 305mm x405mm
15mm x 295mm x380mm
22mm x 150mm x 250mm
23mm x 250mm x 250mm

Đồ gỗ ghép khá đa dạng có thể phân loại như sau  :
Theo sản phẩm : Bàn ghế gỗ, giường tủ, lam gỗ, cửa gỗ, cầu thang gỗ…
Theo đối tượng sử dụng gồm  : Đồ gỗ trường học bao gồm đồ gỗ cho học sinh, tiểu học, trung học, đại học đồ gỗ bệnh viện, gia đình, nhà hàng, khách sạn, biệt thự căn hộ chung cư từ cao cấp đến giá rẻ bình dân.
Theo chủng loại gỗ gồm có đồ gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ thông, gỗ Xoan, Điều, Xà cừ, Gỗ Sồi, Óc chó, Tần Bì, Dẻ Gai…
Theo thiết kế gồm thiết kế cổ điển, bán cổ điển, hiện đại, thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu âu và thiết kế trong nước…

Kết hợp đối tượng và sản phẩm được phân thành các loại đồ gỗ như : Bàn ghế học sinh gồm bàn học sinh tiểu học, trung học, đại học, Giường tủ bệnh viện.....
Kết hợp với chủng loại gỗ chúng ta có nhóm : bàn ghế gỗ cao su, Giường tủ gỗ Tràm, Cầu thang, cửa gỗ Sồi....
Bảng tham khảo ván ghép sẵn dùng sản xuất đồ gỗ :
Dày ván : 8mm (8ly) ,9mm, 10mm (10ly),11mm, 12mm (12ly), 13mm, 14mm, 15mm (15ly), 16mm, 17mm, 18mm (18ly), 19mm, 20mm (20ly), 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 28mm, 30mm, 33mm, 35mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm.
Rộng  : 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm
Dài : 140mm, 170mm, 180mm, 210mm, 220mm, 280mm, 310mm, 320mm, 340mm, 380mm, 425mm, 455mm, 550mm, 600mm, 980mm, 1050mm, 1350mm, 1450mm, 1550mm, 1600mm, 1750mm, 1850mm, 1900mm, 2000mm, 2100mm, 2200mm, 2300mm, 2500mm, 2600mm, 2800mm, 3000mm.
Quy ước phân loại tiêu chuẩn chất lượng : AA, AB, AC, A/BC, AD, BB, BC, CC, BCD
Comments