Bảng giá gỗ ghép cao su BC phủ keo bóng 1 mặt và 2 mặt

Mua gỗ ghép phủ keo bóng

Gỗ ghép cao su BC 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm  khổ ván 1200mm x 2400mm sau khi phủ keo bóng chủ yếu được dùng sản xuất mặt bàn, ghế dùng trong quán bán đồ ăn, thức uống và quá cà phê, trà sữa…

Gỗ ghép cao su BC phủ keo bóng 1 mặt, 2 mặt

Sau đây là giá gỗ ghép cao su BC phủ keo bóng 1 mặt và 2 mặt :

Giá phủ keo bóng 1 mặt :

10mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 1 mặt : 435.000 đ/tấm
12mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 1 mặt : 490.000 đ/tấm
15mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 1 mặt : 551.000 đ/tấm
18mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 1 mặt : 646.000 đ/tấm
20mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 1 mặt : 709.000 đ/tấm


Giá phủ bóng 2 mặt :

10mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 2 mặt : 485.000 đ/tấm
12mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 2 mặt : 540.000 đ/tấm
15mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 2 mặt : 601.000 đ/tấm
18mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 2 mặt : 696.000 đ/tấm
20mm x 1200mm x 2400mm giá phủ bóng 2 mặt : 759.000 đ/tấm

Comments