Đơn hàng gia công ghép tổng hợp

Quy cách gia công ghép tổng hợp các loại gỗ như Sồi, óc chó, tần Bì, Tràm Bông Vàng, gỗ muồng...

33 x 1020 x 2050 - Tràm bông vàng
35 x 1020 x 2050 - Tràm bông vàng

50 x 800 - 900 x 2000 - Tần Bì

20 x 750 x 750   - Sồi  {mặt bàn]
20 x 750 x 1200 - Sồi {mặt bàn]
20 x 750 x 1600 - Sồi {mặt bàn]
 
30 x 350 x 3000 - Oak, Ash, PineComments