Đơn hàng ghép ván theo chi tiết dày 30mm, 35mm,40mm

Quy cách ghép theo chi tiết đơn hàng tấm ván gỗ dày 30, 35, 40mm

30 x 1210 x 500
30 x 1210 x 650
30 x 1210 x 750
35 x 1210 x 500
35 x 1210 x 650
35 x 1210 x 750
40 x 1210 x 500
40 x 1210 x 650
40 x 1210 x 750

Comments