Đơn ghép gỗ Thông theo kích thước sản xuất đồ gỗ nội thất

Nhằm Phục vụ các đơn vị sản xuất đồ gỗ nội thất bằng gỗ Thông chúng tôi nhận ghép theo kích thước yêu cầu sau đây là một số quy cách sau :

23 x 30 x 285
20 x 420 x 1500 Mặt tủ
20 x 420 x 1200 Mặt tủ
20 x 200 x 570
20 x 205 x 550
20 x 205 x 480
20 x 820 x 420
20 x 285 x 355
20 x 1000 x 350
20 x 1000 x 210
...
Comments