Bảng báo giá một số loại gỗ công nghiệp thông dụng

Báo giá các loại gỗ công nghiệp như mdf, gỗ ghép, okal. Báo giá phủ keo bóng, dán phủ veneer, dán giấy tạo vân :

1.    Báo giá gỗ ghép BC dày 15, 18, 20 phủ keo bóng 2 mặt ,1 mặt --> Click vào LinkA1

2.    Báo giá gỗ ghép cao su BC dày 12, 15, 18, 20 phủ keo bóng 2 mặt, 1 mặt --> Click vào LinkA2

3.    Báo giá gỗ ghép phủ veneer Xoan Đào 2 mặt  (cốt nền gỗ tự nhiên) --> Click vào LinkA3

4.    Báo giá gỗ ghép tự nhiên phủ veneer Sồi 2 mặt (cốt nền gỗ tự nhiên) --> Click vào LinkA4

5.    Báo giá gỗ ghép phủ veneer Xoan Đào 2 mặt (cốt nền gỗ cao su) --> Click vào LinkA5

6.    Báo giá gỗ ghép phủ veneer Sồi 2 mặt (cốt nền gỗ cao su) --> Click vào LinkA6

7.    Báo giá gỗ ghép Thông dày 10, 12, 15, 18, 20mm --> Click và LinkA7

8.    Bảng báo giá Okal, mdf, gỗ dán giấy phủ Poly (keo bóng trong, keo bóng mờ) --> Click vào LinkA8
8.1  Bảng báo giá mdf, okal (ván trơn) ---> Click vào linkA81

9. Bảng báo giá gỗ ghép cao su ---> Click vào LinkA9

10. Bảng báo giá gỗ cao su xẻ sấy --> Click vào Link10

11. Bảng báo giá thớt gỗ ---> Click vào Link11

12. Bảng báo giá gỗ ghép Tần Bì - Ash --> Click vào Link12

13. Bảng báo giá gỗ ghép Sồi - OAK  --> Click vào Link13

14. Bảng báo giá gỗ ghép Óc chó - Walnut  --> Click vào Link14

15. Bảng giá ván gỗ thông phủ keo bóng 1 mặt 2 mặt --> Click vào Link15
Comments